September 3, 2015

Inspirationsinjektion nr 57

I livet möts vi dagligen av kravet och behovet att ta beslut och av en flora av anledningar blir dom besluten inte alltid dom rätta. När insatsen är hög och riskerna stora...
September 3, 2015

Inspirationsinjektion nr 56

Är ”att förstå” och ”att tro” olika tillstånd eller samma tillstånd. Det visar sig att det är exakt samma sak. Vi förstår och tror på det vi läser samtidigt, de är inte separerade. Så vi tror på...
October 7, 2015

Inspirationsinjektion nr 58

När en människa uppnår flow, oavsett vad den gör så kommer resultatet att bli fantastiskt mycket bättre än när du inte är flow. Att beställa flow på kommando är inte det enklaste men däremot är...
March 10, 2015

Inspirationsinjektion nr 55

Oavsett om det är den formella eller informella ledaren som är den negativa typen så behöver du tidigt i en presentation neutralisera det beteendet. Några tips för det kommer här. Ge personen...