January 31, 2015

Inspirationsinjektion nr 54

Vi människor och våra logiska beslut styrs till stor del av våra känslor där rädslan är den starkaste av dem alla. Känslor är krasst sätt en cocktail av hormoner så starka att
December 18, 2014

Inspirationsinjektion nr 53

Hjärnan har ett extremt begränsat arbetsminne vilket innebär att så fort du har mer än max 6 saker att göra så får du ett påslag av kortisol och blir stressad. Försök inte att hålla allt i huvudet. Så fort du skriver ned...
September 29, 2014

Inspirationsinjektion nr 52

Den absoluta majoriteten av beslut som vi människor tar, tar vi från en emotion, en känsla. MEN vi kan inte acceptera att en känsla tar vårt beslut åt oss så därför behöver vi alltid rättfärdiga vårt beslut med en logisk intern argumentation. Som när du gör saker du lovat dig själv...
August 6, 2014

Inspirationsinjektion nr 51

Varje gång vi möter och skakar hand med en människa så genomgår din kropp en oxytocinmatchning som därefter följs av en dopaminbekräftelse. Gjort rätt så har du därmed skapat en förutsättning för kommunikation. Med ”gjort rätt” menar jag...