Tips

January 5, 2016

Artikel hos Athena och några vassa tips om Presentationsteknik och Retorik.

Vad motiverar dig att föreläsa inför andra? Mitt ämne är min passion och min kärlek men det är bara en del av vad som motiverar mig. […]
May 17, 2012

Tips: Struktur

Se alltid till att fånga uppmärksamhet och intresse i början din presentation då kommer åhörarna att lyssna mer fokuserat genom hela presentationen.
May 17, 2012

Tips: PowerPoint

Tänk på att PowerPoint ska förstärka eller förtydliga det du säger och inte Förvirra. Passa dig därför för onödiga bilder och onödiga meningar och fakta.
May 17, 2012

Tips: Nervositet

Tala lugnt och kontrollera ditt tempo i början av din presentation så håller du nere din hjärtfrekvens och andningstempo vilket i sin tur genererar en lägre upplevelse av nervositet.