Artikel på IHM Business School
May 28, 2011
Winston Churchill – Never have so many…
May 31, 2011

Winston Churchill – Från hans första radiotal

Ett utdrag från Winston Churchills första radiotal. Det som framförallt är intressant när vi lyssnar på churchill är han själv hade ett talfel som han istället för att se det som ett problem, gjorde det till en möjlighet och ett unikt sätt att tala. Men det som imponerar ännu mer är att han för det allra mesta skrev sina retoriska mästerverk själv. Det här talet finns inte på video, så här är en ljud fil att lyssna på:[audio: https://www.presentationsteknik.com/resources/ljud/tal_retorik_churchil_i_speak_to_you_for_the_first_time.mp3]

Din e-postadress kommer inte att publiceras med kommentaren.

*