Motivationskick
May 31, 2010
Winston Churchill – Från hans första radiotal
May 21, 2011

Daniels tal till Victoria, Retorik

Din e-postadress kommer inte att publiceras med kommentaren.

*