Det kraftfulla i det simpla
March 29, 2011
Använd PowerPoint rätt, så här gör du
March 29, 2011

Effektiv kommunikation

Du är sändare och framför dig har du en eller flera mottagare. Du står på podiet och har klart för dig vad du ska sända ut. Om kommunikation hade varit enkelt hade du bara kunnat öppna munnen och börjat prata. Det du skulle ha sagt skulle automatiskt ha uppfattats på samma sätt, med samma innebörd, engagemang och känsla hos mottagarna.

Men så vet vi ju alla att det inte är.

Det som händer mellan sändare och mottagaren kallas inom presentationstekniken för brus. Bruset är som en störning av signalen där delar av det du säger försvinner för vissa eller alla personer. Vad som försvinner och ”störs ut“ beror på ett antal olika faktorer.

Följande brus ska du tänka på och på alla sätt försöka reducera

Kunskapsnivå
Lägg dig på rätt kunskapsnivå för gruppen och föredragets mål

Mottagarens tolkning
Alla personer uppfattar information på olika sätt. Detta är beroende av uppfostran, kunskap referensramar, tidigare erfarenheter med mera.

Känsla
Alla budskap har en känsla förknippat med sig. Hur du förmedlar känslan är upp till dig. Ibland kan det även vara en fördel att tona ned en känsla eller öka på den beroende på ditt syfte.

Undertext
I alla presentationer finns en undertext. Undertexten består bland annat av kroppsspråk, ansiktsuttryck, röst, språk, klädsel, status, kön med mera. Lär dig att bemästra de olika delarna i undertexten och du har kommit långt i din kamp mot bruset.

Miljö
För att inte mottagarna ska störas i onödan är det viktigt att miljön runt omkring främjar budskapet. Du ska även tänka på att miljön inte ska vara störande.

Tid
När du väljer att leverera din presentation är väldigt viktigt. Läs mer om tid i den här artikeln Presentera vid rätt tidpunkt

Din e-postadress kommer inte att publiceras med kommentaren.

*