Storytelling – workshop
January 4, 2015
Storytelling – en vetenskapligt säljande magi
March 13, 2012

Inspirationsinjektion nr 47

Rama in ditt budskap med rätt begrepp
De ord du väljer och din vinkel på det du säger har sannolikt större effekt än du tidigare trott och vetat. I en studie av Kahneman och Tversky gav dom deltagarna ett scenario om att 600 patienter smittats med en dödlig sjukdom och att de fick möjligheten att ge patienterna en medicin. Samma budskap packeterades på två olika sätt. Nr 1: “A 33% chance of saving all 600 people, 66% possibility of saving no one.”. Nr 2: “A 33% chance that no people will die, 66% probability that all 600 will die.”. Vid packetering nr 1 ansåg 72% av deltagarna att de ville påbörja medicineringen. Vid packeting nr 2 ansåg enbart 22% att de skulle gå vidare med medicineringen. Detta fastän budskapet är identiskt men med två olika packeteringar. Så tänk gärna två gånger på hur du ramar in ditt budskap och vilka ord du väljer.

Tveksam retorik
Vi fortsätter i temat med att språket påverkar oerhört mycket. I coachning efter coachning och utbildning efter utbildning blir det en så oerhört stor skillnad på presentatören när de upphör att använda tveksam retorik. Undvik för allt i världen att använda orden: tänkte, försöka, lite (undantaget om du inte medvetet vill skapa en känsla av ödmjukhet). Orden påverkar dig och gör dig själv tveksammare samtidigt som det skapar tveksamhet hos åhörarna. Vilka ord du använder kan vara svårt att veta så be en kollega hålla koll på om du har tveksamma ord i ditt språk, sen är det bara att nöta bort dem.

Cookie framing
I steg-2 utbildningen jobbar vi mycket med påverkan och hur du skapar rätt förutsättningar för att få det du vet att din motpart behöver bäst. En del som vi tar upp är bland annat det som media refererar till ”Cookie framing”. Begreppet kommer ifrån USA där en liten tjej vid namn Markita Andrews på 70-talet via sitt engagemang som ”Girl Scout” sålde kakor. Hon sålde så bra att ännu i dag är inte rekordet överträffat. I en intervju tillfrågades hur hon gjorde. Hennes svar” Jag frågar om dom vill skänka 30 000 dollar till vår organisation. När dom säger Nej så frågar jag om dom i varje fall kan köpa några kakor. Tekniken uppmärksammades av flera stora bolag då och är i dag en vanlig säljteknik som med fingerfärdighet ger önskat resultat.

Din e-postadress kommer inte att publiceras med kommentaren.

*