Inspirationsinjektion nr 53
December 18, 2014
Inspirationsinjektion nr 55
March 10, 2015

Inspirationsinjektion nr 54

Proffsanvändning av PowerPoint
Gör livet enklare för din åhörare genom att skapa flyt i din PowerPoint-leverans. Detta gör du på bästa sätt genom att i de allra flesta fall förekomma dina slides genom att beskriva dem innan du visar dem. På så sätt är dina åhörare kontextuellt förberedda på vad som händer. Och för att göra detta behöver du (ett) kunna alla dina slides utantill eller (två) använda dig av föredragshållarvyn i PowerPoint.

Föredragshållarvy på ett enkelt sätt
Föredragshållarvyn ger dig möjligheten att ha en vy på din egen bärbara dator och en vy på projektorn. Du kan även se tiden du har talat och dina egna anteckningar om du behöver dem. Du behöver ställa datorn framför dig när du använder föredragshållarvyn, vilket ju bara är fantastiskt eftersom du då också tar hänsyn till den livsviktiga kroppsvinkeln som du kan läsa mer om i den här inspirationsinjektionen.

Påverkande retorik och olycklig kärlek
Vi människor och våra logiska beslut styrs till stor del av våra känslor där rädslan är den starkaste av dem alla. Känslor är krasst sätt en cocktail av hormoner så starka att olycklig kärlek uppvisar samma fysiska avvänjningssymptom som en knarkare som ska sluta med droger. Känslor styr vår logik så hårt att de kan driva en människa till självmord. I din påverkande retorik bör du, nej du SKA ta hänsyn till vilka känslor du vill att din publik ska ha, för dom kommer att ligga till grund för och stödja det logiska beslutet. Och om rädsla för ditt ämne finns i publiken så måste du möta och jobba bort den för att få den effekt du önskar.

Din e-postadress kommer inte att publiceras med kommentaren.

*