Inspirationsinjektion nr 58
October 7, 2015
Inspirationsinjektion nr 57
September 3, 2015

Inspirationsinjektion nr 56

Varför tror du på allt du läser?
I en högintressant studie av Daniel Gilbert frågade de sig: Är ”att förstå” och ”att tro” olika tillstånd eller samma tillstånd. Det visar sig att det är exakt samma sak. Vi förstår och tror på det vi läser samtidigt, de är inte separerade. Så vi tror på allt vi läser. Men kort efter att vi har läst det så granskar vi det kritiskt med vår personliga kunskap och erfarenhet. Dock, en spännande detalj var att det kritiska tänkande slog inte in till om vi inte fick chans att reflektera – om informationen packades för hårt, om vi stördes i reflektionsprocessen. Slutsats: Ge människor utrymme att reflektera om du inte vill manipulera deras ställningstagande.

Metaforens enorma kraft
Få tekniker bär en sådan enorm kraft som metaforen! I en studie fick deltagare läsa en text om kriminalitet i en stad. De som läste texten med metaforen ”Crime is a virus” dömde de påstådda gärningsmännen till mycket hårdare straff än de som läste exakt samma text men med en variation på metaforen till orden ”Crime is a beast”. Så planera dina metaforer väl!

Modell för att skapa ett fantastiskt innehåll
Du vill säkerligen bygga och leverera innehåll som är träffande och påverkande. Det är enkelt – så länge du tänker rätt från början. Vi utgår Aristoteles tre berömda element och med en enkel Mindmap får vi ett komplett innehåll. Jag började skriva guiden som en injektion men den blev för lång, så läs om och skriv ut den från den här länken istället.

Din e-postadress kommer inte att publiceras med kommentaren.

*