Inspirationsinjektion nr 56
September 3, 2015

Inspirationsinjektion nr 57

Reducera risken och ta rätt beslut
I livet möts vi dagligen av kravet och behovet att ta beslut och av en flora av anledningar blir dom besluten inte alltid dom rätta. När insatsen är hög och riskerna stora aktiveras “anterior cingulate cortex” och hippocampus som stressar ditt logiska tänkande och slår ut de långsiktigt sunda tankarna och resultaten. Så i din presentation bör du ha ett tydligt fokus på att möta motpartens rädslor och risker och tona ned dessa så mycket som möjligt så är chansen större än någonsin att individen tar rätt beslut. Ref:

Presentera på morgonen – det påverkar beslutet
Vi har högre nivåer av serotonin på morgonen än på eftermiddagen. Av den anledning känner vi oss gladare och tryggare på morgonen och hjärnan är mer avslappnad. När hjärnan är avslappnad anser den att den är skickligare på att undvika risker och vi blir därmed säkrare och mer villiga att ta beslut på morgonen. Allt eftersom serotoninet reduceras avtar vår vilja att ta beslut. Människor tar därför i allmänhet flest beslut på förmiddagen och skjuter på flest beslut på eftermiddagen. Så presentera på morgonen om du är ute efter ett beslut från den du presenterar för. Ref: Dr Amantha Imber, Baba Shiv.

Hur vi står påverkar våra beslut
Vi har rätt långt kvar innan vi förstår exakt hur och varför vi människor tar våra beslut. I en studie som genomfördes av Erasmus University så visade det sig att beslutsprocessen inte påverkades av om en person stod rakt eller lutade sig till höger. Däremot om personen lutade sig till vänster så var individen mer benägen att göra lägre uppskattningar. Det kan ha att göra med att att vi sparar stora siffror i högra hemisfären och små siffror i vänstra hemisfären. Så få din kund att inte luta sig till vänster om du vill att dom ska göra en högre uppskattning av din prisbild till exempel : )

Din e-postadress kommer inte att publiceras med kommentaren.

*