Artikel i DI-bilaga
May 7, 2015
Inspirationsinjektion nr 56
September 3, 2015

Inspirationsinjektion nr 58

Skapa flow
När en människa uppnår flow, oavsett vad den gör så kommer resultatet att bli fantastiskt mycket bättre än när du inte är flow. Att beställa flow på kommando är inte det enklaste men däremot är det enkelt att skapa förutsättningar för flow att uppstå. Tips: Lär dig ditt material, förbered dig på eventuella frågor, ha ett öppet kroppsspråk, le, rör dig fritt, tala lugnt med långa pauser, inled med något som får deltagarna att skratta (endorfinproducerande), spika din inledning.

Framing effect – välj dina ord väl
Vilka ord du använder i din presentation har en större betydelse än många kan tro. I en studie fick deltagare observera en trafikolycka och fick sen frågan ”Hur snabb åkte bilen när den XX”. För varje grupp så bytte testledaren ut verbet XX till ”contacted, hit, bumped, collided, smashed”. Svaret från grupperna avseende hastigheten blev 31,34, 38, 39, 41 beroende på val av verb.

Skaffa dig en auktoritär röst
I en studie av San Diego State University skapade dom en fiktiv förhandlingssituation där hälften av deltagarna fick reda på att dom befann sig i överläge i förhandlingen och att de skulle läsa in sina krav i en mikrofon. Andra halvan fick reda på att de befann sig i underläge och skulle även dom läsa in exakt samma krav. En majoritet i den första gruppen fick en mer auktoritär röst med egenskaper som: snabbare tal med mindre tempoförändringar och med mer volymvariation. Dom spelade därefter upp inspelningarna för en annan grupp som fick bedöma vilka som var auktoriteter och vilka som inte var det och träffsäkerheten var slående hög. Slutsats: Genom att du tänker att du är i överläge kan du skapa dig auktoritet i rösten.

Din e-postadress kommer inte att publiceras med kommentaren.

*