[NY 2016] Leadership – Moving Mountains
March 17, 2012
NeuroBuyology – En sann kick för säljare!
March 14, 2012

Kommunikation

Längd: 80 minuter

Beskrivning
I telefonen, i korridoren, på mötet, via e-post. -Ja, faktum är att vi kommunicerar i stort sett hela tiden. Frågan är bara hur duktiga vi är på det. Om vi aldrig upplever att vi måste påminna någon, repetera information eller fixa det som missförstods så är kommunikationen inget problem. Men vår situation är sällan så perfekt utan vi känner snarare igen oss i en frustration som får sitt utlopp genom att vi river oss i håret, bankar saker i bordet eller svär en tyst ramsa för oss själva.

Seminariet “Kommunikation” ger en inblick i hur frustrationen uppstår och hur viktigt det är att kommunicera rätt. Innehållet är perfekt för i stort sett alla företag och organisationer som vill effektivisera och utveckla sin kommunikation. Tonen i seminariet är inte bara rolig utan syftar till att ge mycket eftertanke till mottagarna och även ny kunskap om vad alla kan tänka på i framtiden i sin kommunikation.

Innehåll

  • När kommunicerar vi
  • Hur kommunicerar vi
  • Icke verbal kommunikation
  • Kroppsspråk
  • Spegling
  • Våra revir
  • Det är inte vad du säger utan hur du säger det
  • Kommunikation via e-post och telefon
  • Inspirerande videoexempel

Antal deltagare
Ingen begränsning

 

Boka föreläsning

Din e-postadress kommer inte att publiceras med kommentaren.

*