David JP Phillips - Online Campus

JPUniversity

Lär dig ny kunskap när du vill, var du vill i din egen tid och ditt eget tempo – det är syftet med Online Campus! Målet är att ge alla människor möjligheten att briljera i sin kommunikation, att nå ut bättre och effektivare och att kunna övertyga fler och mer!

Unik plattform

Online Campus är en utbildningsplattform likt ingen annan, här har du en överskådlig bild över allt du kanlära dig och har lärt dig hittills. Du kan lätt söka i helaMatrisen och skapa favoriter så att du direkt kan hitta exakt det du söker när du behöver det. Om du köper en matris-licens får du tillgång till alla kursernahela året och alla nya kurser som läggs till under året!