Kroppsspråk Del 1
March 29, 2011
Checklistan från min bok – Framgångsrik Presentationsteknik
March 29, 2011

PowerPoint och diagram

Diagram är ett riktigt klyftigt påfund. Oavsett form av diagram är ju diagram det enda tydliga sättet att presentera komplex information, tunga siffror och statistik på. En annan fördel är att välbyggda diagram faktiskt passar de flesta mottagare, medan enkla, hårda och kalla siffror endast passar ett fåtal.

Men även diagram kan på ett rätt besvärande sätt, med ett minimalt mått av ansträngning göras direkt obegripliga. Eller som Leonardo Da Vinci uttryckte det:”Simpliciy is the ultimate sophistication”. Och tyvärr hör den ovan beskrivna obegripligheten till den tveklöst vanligaste formen av diagram som dyker upp på företag runt om i Sverige.

Vad ska du tänka på

  • Som alltid är huvudregeln – ”less is more”. Så börja med att ta bort all information ur diagrammet som inte är direkt relevant för presentationen. Sträva efter nyckeltalet 7, det vill säga helst inte mer än 7 informationpunkter. Ju färre ju bättre eftersom mottagarna då inte behöver bearbeta informationen utan bara ta in den.
  • Passa dig för att använda enbart rött och grönt som symbolfärger i ditt diagram. De kan nämligen fullständigt feltolkas av var tionde person som dras med oangelägenheten av att vara färgblindhet. Komplettera färgen med ett ord eller bildsymbol för att förtydliga informationen.
  • Fundera på kontrasten i axlarna och i rubrikerna, det som är mest kontrastrikt är det vi ser först och fokuserar mest på. Och frågan är om axlarna och rubriken är de viktigaste delarna? Använd det klassiska kistestet om du är osäker på kontrasten.

Diagramtyper
Även om det kanske inte förfaller helt självklart så fyller olika typer av diagram olika syften – och vi tolkar dem även på olika sätt. För att inte utsätta mottagaren för feltolkningar är det därför viktigt att du använder rätt diagram till rätt syfte.

Linjediagram
Den här formen av diagram ska du använda när du ska illustrera information som löper över en tidsperiod. Exempelvis datum, kvartal, år, timmar, minuter.

Stapeldiagram
När du ska göra jämförelser mellan produkter, tjänster, resultat med mera så gör du ett bra om du väljer stapeldiagram.

Cirkeldiagram
En perfekt diagramtyp för att illutrera fördelningen över en helhet, exempelvis procentsatser.

Spindeldiagram
Ett idealiskt diagram för att illustrera skillnader mellan exempelvis nuläge och dåläge för flera positioner (företag, avdelningar, produkter). Var dock försiktig med spindeldiagram då de oftast uppfattas som för komplexa och ger mottagaren en omedelbar avtändning i att försöka förstå informationen.

Din e-postadress kommer inte att publiceras med kommentaren.

*