Hisspresentationen – Elevator Pitch
March 29, 2011
Lindra din nervositet
March 29, 2011

Presentera vid rätt tidpunkt

När du presenterar information har du ofta ett syfte. Du vill kanske att dina mottagare ska minnas det du säger eller ta intryck av det säger eller kanske handla baserat på det du säger. Att förändra och påverka människor är givetvis ingenting som är lätt men genom att ha bra kunskap om teknikerna kring en presentation kan man göra livet bra mycket enklare för sig. Men sen finns det en till faktor; som du inte kan påverka men som du kan anpassa dig till.

Vi människor har nämligen någonting som kallas för vakenhetsnivå. Det är en rytm som vi lever efter och som avgör när vi ska vara pigga och alerta och när vi ska sova, samt när vi ska lära oss information och när vi ska göra sådant som är monotont. I vårt exempel, när det kommer till presentationsteknik så är det givetvis viktigt för oss att genomföra vår presentation när våra mottagare är som mest uppmärksamma och mottagliga. Nedan finner du ett diagram som illustrerar vakenhetsnivån hos en genomsnittlig människa. Avvikelser förekommer givetvis, men den absoluta merparten upplever sitt dygn på det här sättet.


Avvikelser som kan förekomma är tonåringar och barn, det vill säga alla under 18 år samt de som är äldre än 55 år.

Slutsatsen vi kan dra av att nu veta mer om den biologiska vakenhetsnivån är att vi bör förlägga våra presentationer på förmiddagar och i värsta fall mitt på eftermiddagen. Vi ska defintivt försöka undvika presentationer direkt på morgonen, direkt efter lunch eller i anslutningen till det känsliga 5-slaget.

Din e-postadress kommer inte att publiceras med kommentaren.

*