January 17, 2012

Modern Presentationsteknik – Steg 2

Efter att ha examinerats i "Modern Presentationsteknik - Steg 1" går vi nu vidare till att lyfta din retorik, dina val av ord och ditt sätt att uttrycka dig. Vi lägger fokus på de små detaljerna i din icke verbala kommunikation, vi lyfter din retorik, bygger olika typer av presentationer samt ser över vilken flora av hjälpmedel du kan använda dig av som presentatör.